ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ
про надання послуг з віддаленого оформлення та продажу квитків у пасажирських автобусних перевезеннях 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Данна оферта, є офіційною пропозицією Товариства з Обмеженою Відповідальністю «АГЕНСТВО КВИТКІВ», (скорочена назва — ТОВ «АГЕНСТВО КВИТКІВ»), далі за текстом – «Виконавець», укласти необмеженому колу осіб, далі за текстом – «Замовник», цей Договір публічної оферти про надання послуг з віддаленого оформлення та продажу квитків у пасажирських автобусних перевезеннях через Веб-сайт  24bus.com.ua (надалі – «Договір»). 
1.2. Даний Договір є публічним. 
1.2.1. Умови цього Договору, відповідно до ст. 633 Цивільного кодексу України є однаковими для всіх осіб, крім тих, кому за законом надані відповідні пільги. Особи, які користуються пільгами з оплати проїзду автобусами міжміського та/або приміського сполучення для отримання квитка на пільговий проїзд звертаються у квиткову касу автостанції із оригіналом документу, що підтверджує право на пільгу. 
1.2.2. Здійснення Замовником оплати послуг за цим Договором, відповідно до ст. 642 Цивільного кодексу України вважається повним та беззастережним прийняттям Замовником умов цього Договору (акцептом) та засвідчує факт його укладання. 
1.2.3. Прийняття Замовником умов цього Договору є підтвердженням того, що Замовник уважно ознайомився з його змістом, який є йому зрозумілим, питань, що залишилися б нез’ясованими і незрозумілими для нього, немає. 
1.3. Приймаючи умови цього Договору Замовник підтверджує, що він досяг 18-річного віку, є дієздатною особою та на законних підставах користується банківською платіжною карткою. 
1.4. Визначення термінів, що використовуються в даному Договорі: 
Автобус – транспортний засіб, який за своєю конструкцією та обладнанням призначений для перевезення пасажирів з кількістю місць для сидіння більше ніж дев’ять з місцем водія включно. 
Автостанція – споруда або комплекс будівель, споруд, стоянок та під’їздів для прийняття, відправлення, управління рухом автобусів та обслуговування пасажирів. 
Автомобільний перевізник – фізична або юридична особа, яка здійснює на комерційній основі чи за власний кошт перевезення пасажирів транспортними засобами. 
Збір – плата за надання Замовнику послуг з бронювання і оформлення квитків, нерозривно пов'язані з процедурою продажу квитків Виконавцем, що справляється з осіб, які придбавають квитки на проїзд автобусами приміських, міжміських та міжнародних маршрутів, і включається до вартості квитка; 
Квиток (зокрема і електронний квиток) – документ, який отримує Замовник на свою електронну адресу за результатом надання Виконавцем послуг з віддаленого оформлення та продажу квитків у пасажирських автобусних перевезеннях, після оплати цих послуг в порядку та на умовах, визначених цим Договором, та який надає право пасажиру на одержання транспортних послуг у пасажирських автобусних перевезеннях. У разі необхідності електронний квиток можливо обміняти на фіскальний чек у касі автостанції, з якої відправляється автобус. 
Відповідно до положень Закону України " Про захист персональних даних» № 2297–VI від 01.06.2010 р, Замовник визнає і погоджується з наданням Виконавцю своїх персональних даних, а рівнозначно із цим і персональних даних третіх осіб, зазначених Замовником, які отримані Виконавцем в процесі оформлення Квитка (Замовлення), а саме: прізвище, ім’я, стать, контактний номер телефону, місто, адреса доставки (у разі надання послуг з доставки Квитків) та адреса електронної пошти. Обробка персональних даних Замовника здійснюється відповідно до законодавства України. Замовник надає Виконавцю згоду на обробку його персональних даних у зв’язку з наданням Замовнику Послуг, обумовлених цією Офертою, в тому числі у цілях отримання Замовником рекламних повідомлень про захід, квитки на які реалізуються Виконавцем. Термін використання наданих персональних даних — безстроково. Замовник гарантує і несе відповідальність за те, що дані, зазначені в Замовленні, є добровільно наданими ними і третіми особами при оформленні Квитка, і всі ці особи ознайомлені й згодні з Офертою.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
2.1. За цим Договором Виконавець приймає на себе зобов’язання надати Замовнику послуги з віддаленого оформлення та продажу Квитків у пасажирських автобусних перевезеннях у відповідності до умов, зазначених в цьому Договорі (надалі – «Послуги»), а Замовник зобов’язується сплати вартість цих Послуг за ціною, зазначеною на сайті 24bus.com.ua (надалі – «Сайт»). 
2.2. Номер Квитка та дата оплати Замовником послуг, передбаченх п.2.1. цього Договору є також номером та датою укладання цього Договору та договору перевезення.

3. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК ОПЛАТИ
3.1. Загальна вартість послуг, що надаються за цим Договором складається з вартості Квитка (вартості проїзду автобусом за тарифом з урахуванням страхового платежу і податку на додану вартість, Збору, плати за послуги з попереднього продажу квитків (за наявності такої) (надалі — «Вартість Квитка»), комісії банку за виконання операцій за розрахунками з використанням платіжної картки (надалі — «Комісія банку») та вартості послуг Виконавця по віддаленому оформленню та продажу квитків на пасажирський автомобільний транспорт (надалі – «Комісійний збір»), які надалі разом іменуються — «Загальна вартість послуг».
3.2. Загальна вартість послуг, що надаються у відповідності до умов цього Договору сплачується Замовником за ціною, зазначеною на Сайті, шляхом 100% передоплати в порядку безготівкового розрахунку, в т.ч. за допомогою електронних засобів платежу (банківської картки), у відповідності до правил платіжних систем.
3.3. Вартість Квитка, комісія банку та комісійний збір Виконавця вважаються сплаченими за умови надання платіжною системою інформації про списання грошових коштів з рахунку Замовника на користь Виконавця.
3.4. Розмір комісійного збору за послугу із віддаленого оформлення та продажу Квитків на пасажирський автомобільний транспорт встановлюється Виконавцем самостійно.
3.5. Комісія банку встановлюється відповідно до тарифів банку.
3.6. Вартість Квитків на одержання транспортних послуг у пасажирських автобусних перевезеннях у різних автомобільних перевізників на однакові маршрути може відрізнятися.
3.7. Здійснення Замовником оплати Загальної вартості послуг за цим Договором є підтвердженням його згоди із вартістю Квитка, комісією банка та вартістю послуг Виконавця.
3.8. Баланс платіжної картки за допомогою якої Замовником здійснюється оплата Загальної вартості Послуг, що надаються за цим Договором, повинен бути позитивним.
3.9. Повернення коштів Замовнику у випадках, передбачених чинним законодавством України для повернення Квитка, здійснюється на сайті Виконавця, або у касі автостанції відправлення у порядку, передбаченому пунктами 134-136 Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 18 лютого 1997 р. №176. 3.10. Виконавець не несе жодної відповідальності перед Замовником в разі відкладення, перенесення на іншу дату, скасування Подорожі, інших підстав, за яких Подорож не відбулась в дату та час, зазначені на WEB-сайті Виконавця. Зазначена відповідальність лежить на відповідному Перевізникові.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН
4.1. Обов’язки Виконавця: 
4.1.1. надати послугу у відповідності до умов цього Договору; 
4.1.2. надавати можливість оплати Послуги за допомогою передбачених на Сайті засобів платежу; 
4.1.3. відповідно до заданих Замовником пошукових параметрів, надати актуальну інформацію про автомобільних перевізників, Загальну вартість послуг за цим Договором, час відправлення та прибуття автобусу згідно розкладу; 
4.1.4. направити Замовнику, який здійснив оплату послуг відповідно до умов цього Договору, на зазначену ним електронну адресу оформлений квиток. 
4.1.5. надавати консультації з питань користування Послугами. 
4.2. Права Виконавця: 
4.2.1. укладати договори перевезення між автомобільним перевізником та Замовником на умовах, що визначені автомобільним перевізником та викладені на Сайті; 
4.2.2. збирати та зберігати інформацію, пов’язану із віддаленим оформленням Замовником квитків у пасажирських автобусних перевезеннях; 
4.2.3. використовувати персональні дані Замовника (адресу електронної пошти, телефон, ім’я) для інформування про додаткові послуги, акційні пропозиції тощо.  
4.2.4. змінювати зовнішній вигляд Сайту та його зміст, в т.ч. зміст інформації, що розміщена на ньому, зокрема умови цього Договору, за власним розсудом, а також зупиняти роботу Сайту з технічних причин без попереднього оповіщення Замовника. 
4.2.5. відмовити у наданні Послуги у зв’язку з неналежним виконанням Замовником своїх зобов’язань відповідно до цього Договору; 
4.2.6. змінювати вартість Квитка; 
4.2.7. без інформування Користувачів призупинити надання послуг і продаж квитків на Сайті з метою проведення технічних робіт; 
4.2.8. виправляти будь-які помилки у вартості послуг та Квитків на Сайті та/або у створених замовленнях (оплачених і неоплачених), заброньованих за помилково вказаною ціною, у даному випадку, якщо це можливо, Покупцю буде запропоновано зберегти замовлення з правильною ціною або анулювати замовлення без накладання штрафних санкцій; 
4.2.9. на власний розсуд відмовляти будь-кому у доступі до сайту і запропонованих послуг, у будь-який час, з будь-яких причин, без пояснень і інформування Замовника. 
4.2.10. Виконавець не бере участі в суперечках між Покупцем і Перевізниками. 
4.2.11. Виконавець не надає юридичні послуги і не представляє інтереси Покупця перед Перевізниками і постачальниками послуг, а також іншими особами. 
4.2.12. ні за яких обставин Виконавець не несе відповідальності і не надає відшкодування, а також не гарантує точності і відмовляється від усіх обов’язків за будь-які помилки та інші неточності, недогляди, заяви, гарантії, порушення або недбалість, котрі стосуються товарів та Послуг усіх без винятку Перевізників та постачальників послуг, доступних на Сайті, або за будь-які тілесні ушкодження, смерть, пошкодження власності та інші збитки або додаткові витрати в результаті переліченого вище, за збитки і втрати, понесені в процесі поїздок у різні точки світу. 
4.2.13. повідомляти Замовника на Сайті про зміни умов Договору. 
4.3. Обов’язки Замовника: 
4.3.1. дотримуватися умов цього Договору; 
4.3.2. оплачувати повну вартість Квитка, зазначену на Сайті Виконавця на момент здійснення оплати; 
4.3.3. під час оформлення Квитків на Сайті надавати достовірну інформацію про себе та/або третіх осіб, в інтересах яких здійснюється замовлення Послуги; 
4.3.4. нести персональну відповідальність за надання недостовірної, в т.ч. неправильної, інформації на Сайті про себе та/або третіх осіб, в інтересах яких здійснювалося замовлення Послуги; 
4.3.5. після отримання Квитка на свою електронну адресу уважно перевірити правильність зазначеної в ньому інформації (П.І.Б. пасажира, дата та час відправлення, місце відправлення та прибуття автобусу); 
4.3.6. нести персональну відповідальність за невідповідність інформації, зазначеної у Квитку (дата та час відправлення, місце відправлення та прибуття автобусу) дійсним намірам Замовника; 
4.3.7. завчасно прибути на автостанцію з якої здійснюється відправлення автобусу; 
4.3.8. дотримуватись умов зберігання видрукуваного Квитка протягом всієї Подорожі; 
4.3.9. при відправленні у Подорож чи необхідності повернення коштів, пред’являти Квиток касиру/контролеру в роздрукованому на паперовому носії та придатному для сканування спеціалізованим пристроєм вигляді. 
4.4. Права Замовника: 
4.4.1. Вимагати від Виконавця надання послуг, відповідно до умов цього Договору; 
4.4.2. здійснити поїздку на підставі Квитка, оформленого та придбаного відповідно до умов цього Договору; 
4.4.3. повернути належним чином оформлений квиток Виконавцю в порядку та на умовах, визначених цим Договором; 
4.4.4. у разі необхідності, обміняти Квиток, оформлений відповідно до умов цього Договору, на фіскальний чек в касі автостанції, з якої відправляється автобус, не пізніше ніж за п'ятнадцять хвилин до відправлення автобусу в рейс. 

5. ПОРЯДОК ТА УМОВИ ПОВЕРНЕННЯ КВИТКІВ
5.1. Замовляючи Послугу та/або квитки, Замовник погоджується з тим, що Послуга та/або Квитки надаються у тому вигляді і обсязі, у якому вони були надані Перевізниками. 
5.2. Повернення Квитка Замовником здійснюється виключно в порядку на умовах зазначених в даному розділі Договору. Виконавець не несе відповідальності за недотримання Замовником порядку повернення Квитків, визначеного цим Договором. 
5.3. Підставами для повернення Замовником Квитка із виплатою йому сплаченої суми в повному обсязі, за цим Договором визнаються: 
5.3.1. відміна рейсу або відправлення автобусу із запізненням (у разі відмови пасажира від поїздки в автобусі, який запізнився); 
5.3.2. ненадання пасажиру місця, зазначеного у Квитку (у разі відмови пасажира від іншого запропонованого місця в салоні автобусу); 
5.3.3. надання для перевезення автобуса, клас якого нижчий, ніж зазначено у розкладі руху на автостанції (у разі відмови пасажира від поїздки в автобусі, клас якого нижче). 
5.4. Квитки на автобуси приміського сполучення можуть бути повернуті Замовником із виплатою йому сплаченої суми в повному обсязі виключно у випадках, зазначених у п.п. 5.3.1.,5.3.3. цього Договору. З інших підстав Квитки на автобуси приміського сполучення поверненню не підлягають. 
5.5. У випадку настання підстав, зазначених у п.п. 5.3.1.-5.3.3. Договору для повернення Квитка, Замовник повинен особисто звернутися в касу автостанції до моменту відправлення автобуса, заповнити відповідне заяву встановленого зразка на повернення Квитка і пред'явити оригінал документу, що засвідчує особу. 
5.6. Підставою для виплати Замовнику сплаченої суми, за виключенням Збору, плати за послуги з попереднього продажу Квитків, Комісії банку та Комісійного збору Виконавця, у разі повернення Квитка на автобус міжміського або міжнародного сполучення визнається: 
5.6.1. повернення Квитка у строк понад 24 години до відправлення автобусу, передбаченого розкладом руху. 
5.7. Підставою для виплати Замовнику сплаченої суми, за виключенням Збору, плати за послуги з попереднього продажу Квитків, Комісії банку, Комісійного збору Виконавця та 10 % вартості проїзду, у разі повернення Квитка на автобус міжміського або міжнародного сполучення визнається: 
5.7.1. повернення Квитка у строк за 2 години або менш як за одну добу до відправлення автобусу, передбаченого розкладом руху. 
5.8. Підставою для виплати Замовнику сплаченої суми, за виключенням Збору, плати за послуги з попереднього продажу Квитків, Комісії банку, Комісійного збору Виконавця та 20 % вартості проїзду, у разі повернення квитка на автобус міжміського або міжнародного сполучення визнається: 
5.8.1. повернення Квитка у строк пізніше ніж за 2 години, але не пізніше ніж за 10 хвилин до відправлення автобусу, передбаченого розкладом руху. 
5.9. Підставою для виплати Замовнику сплаченої суми, за виключенням Збору, плати за послуги з попереднього продажу Квитків, Комісії банку, Комісійного збору Виконавця та 30 % вартості проїзду, визнається: 
5.9.1. повернення Квитка, у порядку визначеному п. 5.11.2 Договору, у строк пізніше ніж за 10 хвилин до відправлення автобуса, а також протягом трьох годин з моменту відправлення автобусу, передбаченого розкладом руху. 
5.10. У випадку повернення Квитка з підстав та в порядку зазначених в цьому розділі Договору, повернення коштів, сплачених Замовником здійснюється у розмірах, визначених умовами Договору, шляхом їх перерахування на банківську картку з якої було проведено платіж протягом строку, визначеного відповідно до правил банківського обслуговування. При поверненні Квитка, оформленого та сплаченого Замовником відповідно до умов цього Договору, повернення готівкою грошових коштів не допускається. 
5.11. Оформлення повернення Квитка відбувається одним із наступних способів: 
5.11.1. шляхом заповнення електронної форми повернення Квитка на сайті; 
5.11.2. шляхом заповнення Замоником заяви про повернення Квитка у кассі автостанції відправлення і пред'явити оригінал документу, що засвідчує особу. 

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
6.1. Замовник особисто несе відповідальність за дотримання умов і правил Виконавця та Договору і правил використання Сайту. 
6.2. Замовник несе одноосібну відповідальність, у зв’язку з не здатністю надати достовірну інформацію, у тому числі і про особу від імені якої він діє в межах даного Договору, включно, але не обмежуючись, за неможливість використання персональної інформації на Сайті, без будь-яких виключень, у тому числі, але не обмежуючись і у випадку відсутності у Замовника достовірної персональної інформації. 
6.3. Замовник згоден відшкодовувати збитки завдані Виконавцю, а у випадку необхідності, захищати інтереси Виконавця (у тому числі, але не обмежуючись засновників, дочірні підприємства, пов’язані компанії, кожного з працівників, директорів, співробітників, агентів, підрядників і представників від будь-яких претензій, збитків, витрат і зобов’язань (включаючи відповідні витрати на юридичну допомогу), пов’язаних із виконанням умов цього Договору. 
ЗАУВАЖТЕ, даний Договір регулює виключно умови придбання обраного Замовником Квитка, який в свою чергу є свідченням укладення договору Перевезення. 
6.4. Спори і/або розбіжності за цим Договором вирішуватимуться Сторонами шляхом переговорів, а в разі недосягнення згоди, відповідно до чинного законодавства України. 
6.5. Всі претензії Сторін повинні бути оформлені письмово та підписані уповноваженими особами. 
6.6. Досудовий порядок врегулювання спору обов’язковий.  
6.7. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку відповідно до чинного законодавства України. 
6.8. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов’язань за цим Договором, якщо воно сталося не з їх вини. 
6.9. Виконавець не несе відповідальності перед Замовником або третіми особами: 
6.9.1. за будь-які збитки або втрати, що відбуваються через: 
6.9.1.1. проблеми при передачі даних або з’єднання через мережу Інтернет, які сталися не з вини Виконавця; 
6.9.1.2. технічні проблеми, які виникли в електронному або механічному обладнанні, що не належить Виконавцю. 
6.9.2. за не отриманий прибуток та упущену вигоду, а також за будь-які непрямі збитки, понесені Замовником в період використання або невикористання послуг Виконавця. 
6.9.3. за неотримання Замовником проїзного документу – квитка (фіскального чеку) встановленої форми в касі автостанції з якої відправляється автобус до моменту відправлення автобусу в рейс. 
6.10. Виконавець не відповідає за зміст, достовірність та точність інформації (в тому числі особистих даних), яка зазначається Замовником під час віддаленого оформлення та придбання квитків у пасажирських автобусних перевезеннях. 
6.11. У разі виникнення спірних питань, їх розгляд проводиться Виконавцем з використанням особистих даних Замовника, які були зазначені ним на Сайті під час отримання Послуги за цим Договором. У випадку, якщо такі особисті дані не надають можливості ідентифікувати особу Замовника, останньому може бути відмовлено Виконавцем у розгляді спірного питання. 
6.12. Виконавець не несе відповідальність за порушення прав третіх осіб, що виникли в результаті дій Замовника, скоєних під час використання Послуг, що надаються Виконавцем. 
6.13. Виконавець не несе відповідальності за будь-які дії автомобільного Перевізника, внаслідок яких Замовнику було завдано шкоду. 
6.14. З усіх питань, які залишилися неврегульованими умовами даного Договору, сторони керуються чинним законодавством України. 
6.15. Виконавець не несе відповідальності за негативні наслідки і збитки, що виникли в результаті подій і обставин, які знаходяться поза сферою його компетенції, а також за дії (бездіяльність) третіх осіб, а саме: 
6.15.1. у випадку неможливості виконання прийнятих на себе зобов’язань внаслідок недостовірності, недостатності і несвоєчасності даних і документів, наданих Замовником, або порушення Замовником умов цього Договору або вимог до документів; 
6.15.2. за дії Перевізників (зміну, скасування, перенесення, затримку відправлення автобусів, зміну вартості Квитків, вилучення тарифу з продажу, анулювання неоплачених або оплачених бронювань), за збереження, втрату чи пошкодження багажу або вантажу, цінностей і документів пасажирів протягом усього періоду їх поїздки; 
6.15.3. за дії митних та імміграційних служб; 
6.15.4. за обмеження права Пасажира на виїзд з пункту відправлення компетентними органами відповідної країни; 
6.15.5. за дії консульств іноземних держав, у тому числі за затримку, відмову чи зміну термінів видачи в’їздних віз; 
6.15.6. за наслідки порушення Пасажиром митних і прикордонних формальностей, правил проїзду і перевезення багажу, а також порушення особливих правил поведінки у країні тимчасового перебування; 
6.15.7. за відсутність у Пасажира проїздних докуменів, отриманих від Виконавця; 
6.15.8. за неявку або запізнення Пасажирів на реєстрацію рейсу, до місця відправлення автобусу; 
6.15.9. за недотримання Пасажирами встановлених Перевізником правил поведінки; 
6.15.10. за відсутність у Пасажирів оформлених закордонних паспортів на момент початку поїздки, відповідних документів, що регулюють питання виїзду неповнолітніх осіб; 
6.15.11. за достовірність і правильність оформлення документів Пасажира (достовірність даних, які у них містяться). 

7. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
7.1. Даний Договір набуває чинності з моменту, зазначеному в п. 1.2.2. Договору і діє до повного виконання зобов’язань Сторонами. 
7.2. Всі, без виключення, матеріали та інформація, викладені на Сайті є власністю Виконавця та захищені авторськими правами та правами інтелектуальної власності. 
7.3. Замовник або треті особи не мають права копіювати (повінстю або частково), відтворювати, поширювати матеріали чи будь-який інший компонент (повністю або частково) жодними засобами і в жодній формі без попереднього узгодження із Виконавцем. 
7.4. Листування із Замовником здійснюється способом, яким до Виконавця надійшло звернення Замовника або письмово, шляхом направлення листів засобами поштового зв’язку інформації, що становить банківську таємницю (даних банківських карток та рахунків). 
7.5. Введена Замовником на Сайті інформація, що стосується банківських карток Виконавцем не збирається, не зберігається та не оброблюється.

8. БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ ТА ЮРИДИЧНА АДРЕСА ВИКОНАВЦЯ:
Повне найменування юридичної особи: 
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "АГЕНТСТВО КВИТКІВ" 

Ідентифікаційний код юридичної особи: 
43119865 

Місцезнаходження юридичної особи: 
49038, Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Курчатова, 10 

Банківські реквізити: 
р/р 26003050507360 в ПАТ КБ Приватбанк, МФО 305299 

e-mail: 24bus@ukr.net